Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động Phòng không nhân dân

Chiều 19/6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng không nhân dân.

PKND là một bộ phận của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trong chiến tranh hiện đại, tiến công đường không và phòng chống tiến công đường không trở thành yêu cầu hết sức quan trọng, quyết định đến thành bại trong cục diện chiến trường. Từ đó đặt ra yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng PKND, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên không.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc xây dựng, ban hành Luật PKND là rất cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, huy động, tổ chức hoạt động PKND, quản lý các hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Khắc Phục