Tiêu điểm: Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2022 cao nhất giai đoạn 2011-2022

13,67% là con số tăng trưởng GDP của quý 3 năm nay, góp phần đưa số liệu GDP 9 tháng đầu năm đạt mức cao nhất giai đoạn 2011-2022, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Điều đáng nói, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trên nền tăng trưởng âm của quý 3 năm ngoái.

Đây là mức tăng cao nhất 9 tháng trong 12 năm qua, từ 2011 đến 2022. Cỗ xe tam mã gồm xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư đều cho thấy sự cải thiện. trong đó, khu vực tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến là bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng với tổng mức tăng là 21%.

Cùng kỳ năm trước, nếu cán cân thương mại là nhập siêu 2,13 tỷ USD thì năm nay cán cân đang nghiêng về xuất siêu với giá trị 6,52 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 2,1 triệu tỷ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm nay đạt 15,43 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong 5 năm.

9 tháng qua, những khu vực kinh tế chủ chốt như Công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%; khu vực dịch vụ tăng 10,57%. Đây là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, nhưng đã bật dậy mạnh mẽ. Điều này cho thấy sự tăng trưởng khá đồng đều và toàn diện của kinh tế Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!

Như Huỳnh