Tăng cường sự hiện diện của nữ giới tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc

Tại Tuần lễ cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 19-26/9 có 189 diễn giả phát biểu, tuy nhiên chỉ có 21 diễn giả là nữ, chiếm tỷ lệ chưa đầy 12% .

Phát biểu với báo giới, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed đã nhấn mạnh vấn đề trên, đồng thời cho rằng cần tăng cường hơn nữa vai trò và sự hiện diện của nữ giới tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, tại tổ chức đa phương này, bình đẳng giới được thể hiện rõ ở các vị trí phó tổng thư ký. Bên cạnh đó, nữ giới chiếm khoảng 44% số nhân viên làm việc tại các cơ quan của Liên hợp quốc trên toàn thế giới. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam