Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và UNICEF

Sáng 15/7, Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giai đoạn 2017-2021, định hướng phối hợp giai đoạn 2022-2026 với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Đây là chu kỳ phối hợp thứ ba giữa 2 cơ quan, kể từ năm 2006 đến nay. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2017-2021, 2 bên đã phối hợp thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực đại biểu dân cử trong việc thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam”, xây dựng và triển khai tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có những hoạt động cấp cao do lãnh đạo Quốc hội lần đầu tiên tham gia và chủ trì. Các hoạt động đều nằm trong nội dung chương trình công tác của Ủy ban; nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Tuy vậy, đội ngũ chuyên gia về quyền trẻ em để hỗ trợ cho dự án, nhất là chuyên gia vừa am hiểu về quyền trẻ em vừa am hiểu về hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội không nhiều, do đó khi tổ chức hoạt động gặp những khó khăn nhất định. 

Các đại biểu đề nghị giai đoạn tới cần có phương thức khả thi để điều phối, huy động thêm sự tham gia của các cơ quan của Quốc hội. Các thủ tục về tài chính của dự án cần đổi mới, chủ động và thuận lợi hơn, sao cho bảo đảm quy định nhưng tránh chồng chéo để thu hút sự tham gia của chuyên gia. 

Phan Hằng