Tăng cường kiểm soát các khoản chi chuyển nguồn

Cuối giờ chiều 6/6, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội họp thảo luận phương án tiếp thu, giải trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đây là nội dung đã được Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường trong những tuần làm việc vừa qua.

Tại buổi làm việc, đa số ý kiến đề nghị Chính phủ đề ra các biện pháp thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính. Trong đó, bên cạnh công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm, chưa hoặc chậm khắc phục tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm. Có các giải pháp, kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách và báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Liên quan đến chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 sang năm 2022 còn lớn (bằng 45,% dự toán). Số chi chuyển nguồn tăng cả quy mô và tỷ trọng, đặc biệt có những địa phương chuyển nguồn lớn, xấp xỉ dự toán chi. Đáng chú ý là có một số khoản chi chuyển nguồn không đúng quy định, trong báo cáo kiểm toán cũng đã nêu số liệu chuyển nguồn chưa xác thức được tính chính xác. Điều này khiến đại biểu Quốc hội còn nhiều băn khoăn. Do vậy, đề nghị trong dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2021 cần giao Chính phủ có giải pháp quyết liệt khắc phục các tồn tại này. Đồng thời điều hành, chỉ đạo sát sao, bám sát với các nhiệm vụ chính trị, tăng cường kiểm soát các khoản chi chuyển nguồn. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, sửa đổi cơ chế, quy định phù hợp về chuyển nguồn cũng như rút ngắn thời gian thực hiện công tác quyết toán./.

Thanh Nga