Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật

Sáng 14/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã tiếp Bộ trưởng Lee Wan-kyu cùng Đoàn công tác của Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chào mừng Đoàn cán bộ của Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Lĩnh vực phụ trách chính của Ủy ban là pháp luật dân sự, hành chính, về tổ chức bộ máy nhà nước (trừ tổ chức bộ máy của cơ quan tư pháp). Trong lĩnh vực lập pháp, Ủy ban Pháp luật là đầu mối trong xây dựng, theo dõi về Chương trình lập pháp của Quốc hội. Ngoài những nội dung chủ trì, Ủy ban Pháp luật còn có trách nhiệm tham gia thẩm tra, tiếp thu, hoàn chỉnh đối với tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật do các cơ quan khác của Quốc hội chủ trì. Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường trao đổi các Đoàn công tác các cấp, đặc biệt là thông qua kênh Quốc hội và tăng cường giao lưu Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc Lee Wan-kyu cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đã dành thời gian tiếp đoàn. Bộ trưởng Bộ Lập pháp Hàn Quốc trao đổi và chia sẻ các thông tin liên quan đến việc chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi trong công tác xây dựng pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Anh Đức