Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ

Chiều 9/3, Thường trực Ủy ban Pháp luật và lãnh đạo Bộ Nội vụ tổ chức cuộc làm việc định kỳ hằng năm để trao đổi về công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự hội nghị.

Trong năm 2022, Bộ Nội vụ và Thường trực Ủy ban Pháp luật đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao. Trong đó, hai bên đã phối hợp tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các luật, nghị quyết như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)… phối hợp tham mưu giúp Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Ủy ban Pháp luật; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong những nội dung trọng điểm công tác, trước hết trong việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp rà soát, sửa đổi Luật Lưu trữ; rà soát các vấn đề liên quan đến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Hoạt động chữ thập đỏ; tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về đơn vị sự nghiệp công lập…

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký kết biên bản ghi nhớ về các nội dung trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong năm 2023 giữa hai cơ quan.

Thùy Linh