Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Còn nhiều băn khoăn về xử lý nợ xấu

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đến cuối tháng 2/2023 đã lên tới 2,91%, tăng khá mạnh so với mức 2% cuối năm 2022 và gần gấp đôi cuối năm 2021.

Để không tạo khoảng trống pháp lý xử lý nợ xấu khi Nghị quyết 42 của Quốc hội hết hiệu lực vào cuối năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến. Theo đó, đã bổ sung thêm 1 chương quy định về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm. Đây cũng là vấn đề được bàn luận tại hội thảo "Vấn đề xử lý nợ xấu trong Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)".

Tại hội thảo nhiều đơn vị cho rằng Nghị quyết 42 quy định nhiều vấn đề về thu giữ tài sản đảm bảo như trong thực tế triển khai gặp nhiều vướng mắc và không thể thực hiện khiến một số ngân hàng “chịu thiệt đơn thiệt kép”.

Cũng theo một số db Dự thảo luậtcần làm nổi bật tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngân hàng thương mại như cho phép xoá nợ. Cách thức này là cần thiết để làm sạch bảng cân đối tài sản

Diệu Huyền – Quang Ngọc