Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần có sự thống nhất, đồng bộ với Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Đấu thầu, Luật Giá...

Chiều 6/1. thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đại biểu Điểu Huỳnh Sang - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước nhấn mạnh sự cần thiết của việc sửa đổi luật này nhằm đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân được tốt hơn.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, dự án luật cần đảm bảo thích nghi, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Ngoài ra, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần có sự thống nhất, đồng bộ với Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Đấu thầu, Luật Giá… 

Về phân cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cho rằng, ban soạn thảo đã cơ bản có sự tiếp thu, chỉnh lý. Tuy nhiên, đây là vấn đề làm thay đổi toàn bộ hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến cơ chế thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến đối với ngành y tế trong khi lại quy định chưa rõ về vai trò, chức năng của từng cấp, chưa rõ về cách phân định trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, việc quy định cụ thể nhằm xác định các chuyên môn kỹ thuật tương ứng cũng như phương thức, cách thức kết nối của các cấp trong chuỗi cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tránh để về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp trên cũng làm việc khám bệnh, chữa bệnh của cấp dưới. Lộ trình thay đổi về cách thức phân cấp, phân tuyến khám bệnh, chữa bệnh cũng cần phải rà soát về chức năng, nhiệm vụ để đưa ra khung năng lực của từng cấp nhằm xếp vị trí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong ba cấp khám bệnh, chữa bệnh.

Việc phân cấp hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần đặt trong quy hoạch tổng thể của ngành y tế nhằm tránh tình trạng quá nhiều cơ sở y tế được xếp vào một cấp và khi phân theo 3 cấp thì việc thực hiện nhiệm vụ từ khám bệnh, chữa bệnh tổng quát cũng như khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu vẫn chưa thể tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện hành; đồng thời chưa giải quyết được tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên và chưa thể hiện rõ mục đích trong việc phân cấp lại trong hệ thống.

Với những lý lẽ trên, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị ban soạn thảo dự án luật nghiên cứu và quy định thật cụ thể để khi triển khai thực hiện sẽ được dễ dàng hơn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam