Sửa đổi Luật đất đai tạo hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

Bao đời nay, người nông dân luôn gắn bó với từng tấc đất, thửa ruộng. Với họ, ruộng đất là tư liệu sản xuất không thể thiếu. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tình trạng nông dân bỏ ruộng diễn ra ngày càng phổ biến, nhiều dự án quy hoạch trên đất nông nghiệp vẫn đang bị “ treo” khiến người dân khó có thể yên tâm canh tác trên mảnh đất của mình, khi đã có quyết định thu hồi đất cho đầu tư dự án.

Thực trạng này đã tồn tại nhiều năm nay dẫn tới đất nông nghiệp bị hoang hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế đất nông nghiệp, gây lãng phí tài nguyên đất, thất thoát tài sản của nhà nước. 

Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Đất đai 2013 đã lộ rõ nhiều bất cập, dẫn đến việc mập mờ về trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp, sửa đổi luật đất đai tới đây là vấn đề cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Nội dung chi tiết xem tại video!