Sự kiện "Khoa học công nghệ bảo vệ môi trường”

Hướng tới Ngày khoa học công nghệ 18/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra sự kiện mang chủ đề “Khoa học công nghệ bảo vệ môi trường”.

Chương trình do Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học - Viện Toán học và Trung tâm Vật lý Quốc tế - Viện Vật lý đồng tổ chức. Đây là 2 rung tâm được UNESCO bảo trợ về hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sự kiện bao gồm 04 bài giảng đại chúng, với những góc nhìn đa dạng; cùng một cuộc tọa đàm, với sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia là các nhà khoa học lý thuyết, các nhà quản lý đầu ngành về đo lường chỉ số môi trường, vật liệu mới, các khu sinh quyển và mạng lưới không khí sạch ở Việt Nam… Các chuyên gia cùng hướng tới việc phổ biến kiến thức từ khoa học chuyên sâu đến thực tiễn, đặc biệt khi vấn đề môi trường trở thành mối quan tâm chung của cả cộng đồng, nhất là tại các đô thị lớn và các địa phương đang trên đà phát triển.”

PGS - TS ĐINH VĂN TRUNG Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN: Sự kiện này đã thu hút rất đông đảo các bạn, những người quan tâm đến vấn đề về khoa học cơ bản trong phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đặc biệt trong đó có trình bày về những phương pháp vật lý trong quan trắc môi trường, đồng thời là các nghiên cứu mới nhất về vật liệu và nguồn năng lượng hydro phục vụ cho nguồn năng lượng xanh. Hai Trung tâm UNESCO về vật lý và toán học đã thể hiện những hoạt động của mình đúng với mục tiêu đặt ra, giúp nâng tầm lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản của chúng ta, và cũng phổ biến rộng rãi về lĩnh vực nghiên cứu cơ bản là toán học và vật lý ra đến công chúng.”

GS - TSKH PHÙNG HỒ HẢI Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN: Nhiệm vụ của 2 Trung tâm hiện nay vẫn là xung quanh cái nghiên cứu cơ bản; tuy nhiên chúng tôi cũng tìm kiếm những khả năng ứng dụng nghiên cứu cơ bản vào việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Chúng tôi tổ chức hoạt động như ngày hôm nay để các đồng nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau có cơ hội chia sẻ những cái nghiên cứu của mình, những vấn đề của mình, hay là những nhu cầu hợp tác của mình; và trên cơ sở đấy thì chúng tôi hy vọng có thể triển khai được sự hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực, và trong đó thì toán học và vật lý đóng góp một vai trò gọi là có ý nghĩa.”

Năm 2022 được Đại Hội đồng Liên hợp quốc công bố là “Năm quốc tế khoa học cơ bản về phát triển bền vững”; theo đó, các ứng dụng của khoa học cơ bản đóng vai trò vô cùng quan trọng trong những tiến bộ ở mọi lĩnh vực như: Y học, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên nước, quy hoạch năng lượng, môi trường, truyền thông, văn hóa... Ở nước ta hiện nay, nhận thức về việc bảo vệ môi trường cũng như tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với vấn đề này vẫn đang cần sự thúc đẩy, để có thể lan tỏa rộng rãi hơn đến mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi vùng miền.
 

Thực hiện : Thiện Đoan Minh Quốc