Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp lần 2

Tổng thống Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai trong vòng 5 tuần qua. Theo đó, các lực lượng an ninh được trao nhiều quyền hạn hơn để đối phó với làn sóng biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, người biểu tình vẫn đổ ra các đường phố vào ngày 7/5.

Những người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và dinh thự chính thức của anh trai ông, Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, yêu cầu chính phủ từ chức trong cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng.

Ông VERABADELLE MUNINDAWANSA, người dân Sri Lanka: "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp là một nỗ lực không thành công để ngăn chặn và đàn áp sự xuất hiện của những người trẻ mới đang đấu tranh cho tự do."

Trong suốt hơn 1 tháng qua, các cuộc biểu tình chống chính phủ thường xuyên diễn ra trong bối cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc nhập khẩu. Trước đó cùng ngày 7/5, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán các sinh viên tìm cách xông vào tòa nhà Quốc hội đòi Tổng thống Rajapaksa phải từ chức. 

Anh PRASANNA UDAGEDARA, người biểu tình: "Chúng tôi yêu cầu sau cuộc đình công hôm nay, chính phủ từ bỏ mọi trách nhiệm của mình và cho phép đất nước tiến lên trên một con đường mới."

Tổng thống Rajapaksa đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên hôm 1/4, một ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình tìm cách xông vào tư dinh của ông ở thủ đô Colombo. 

Thực hiện : Quỳnh Hoa