Sơn La xây dựng chuỗi giá trị và lan toả sản phẩm OCOP

Tại Sơn La không có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhưng các sản phẩm này đã góp phần lớn vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua tỉnh Sơn La đã tổ chức liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm, đặc biệt là đã đưa các sản phẩm OCOP tham dự tại các hội chợ quốc tế tại: Italy, Trung Quốc, Thái Lan… đồng thời quảng bá trên toàn quốc. Sản phẩm OCOP của tỉnh đã đi tới trên 20 thị trường.

Từ năm 2018 tỉnh Sơn La đã bắt đầu triển khai chương trình OCOP xây dựng các sản phẩm đặc trưng theo tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Sau gần 5 năm thực hiện chương trình này đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều sản phẩm OCOP đã khẳng định được giá trị không chỉ trong nước mà vươn ra thị trường quốc tế. Sản phẩm cà phê là 1 trong những sản phẩm OCOP hàng đầu của tỉnh Sơn La, đây cũng là sản phẩm chủ lực trong xuất khẩu của địa phương này.

Năm 2019, Công ty TNHH Chè và đặc sản Tây Bắc đã bắt đầu tham gia phát triển các sản phẩm chè theo chương trình OCOP. Để tham gia chương trình, công ty đã áp dụng quy trình chế biến hiện đại trong tất cả các khâu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng trà của người tiêu dùng, cũng như xuất khẩu. Đến nay, công ty này đang phát triển 10 dòng sản phẩm liên quan đến chè cổ thụ, trong đó có 2 sản phẩm đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao là sản phẩm chè Mây và chè Thiện.

Có thể nhận thấy, tham gia OCOP đã mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX và cá nhân mở rộng thị trường và nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Cách làm cũng chuyên nghiệp hơn nhờ thực hiện theo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến việc phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn hạn chế đặc thù như; quy mô các sản phẩm OCOP còn thấp, sản phẩm chưa đồng đều, hoặc sản phẩm cao cấp còn ít. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Sơn La đã có 83 sản phẩm OCOP trong đó có 1 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; duy trì và phát triển 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn. Đây được xem là kết quả tích cực giúp tỉnh Sơn La có thêm động lực để thực hiện chương trình OCOP bền vững trong thời gian tiếp theo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Hà