Sớm trình Quốc hội giải pháp về thuế tối thiểu toàn cầu

Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động như nào trong việc thu hút FDI của Việt Nam? Chính sách ưu đãi nào có thể thu hút được nguồn vốn này? Đây là nội dung được các địa biểu Quốc hội chất vấn Phó thủ tướng Lê Minh Khái trong cuối giờ sáng 7/6.

Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện nay cũng còn khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động . Do đó, thời gian tới cần có những giải pháp phù hợp với tình hình mới để thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao như kỳ vọng./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!