Sóc Trăng: Độc đáo mô hình lãnh đạo ăn sáng cùng doanh nghiệp

Đại diện các doanh nghiệp có thể phản ánh, kiến nghị thoải mái về những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh tại buổi gặp gỡ, ăn sáng với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng mỗi tháng. Đây là mô hình kịp thời nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ, góp phần giúp kinh tế địa phương phát triển.

Thân mật, âm áp, thoải mái chia sẻ, đề xuất, góp ý.... đó là không khí buổi ăn sáng của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng doanh nghiệp, tại buổi gặp mặt nhiều vấn đề chia sẻ như: gỡ khó cho doanh nghiệp hiện nay trong đăng kiểm xe vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, hỗ trợ tạo điều kiện nông dân nuôi trồng thủy sản duy trì sản xuất... đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận và chia sẻ một cách thân tình hơn.

Ông Trần Văn Lâu chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết kỳ vọng của mô hình nầy là để kết nối chính quyền và doanh nghiệp gần hơn. Doanh nghiệp khi gặp gỡ lãnh đạo cũng mạnh dạng chia sẻ, từ đó có những thông tin hữu ít, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp góp phần đóng góp phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng - Chí Điển