Sở Y tế TPHCM đề xuất giải pháp “giữ chân” điều dưỡng

Sở Y tế TPHCM đề xuất UBND TP hỗ trợ 100% kinh phí học tập, chuẩn hoá trình độ cao đẳng đối với điều dưỡng, hộ sinh có tay nghề; có chính sách hỗ trợ thu nhập để giữ chân người lao động.

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, tình hình nghỉ việc nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập nói chung đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có điều dưỡng. Tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.

Bà LÊ THIỆN QUỲNH NHƯ, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM:Xin đề xuất UBND TP trình HĐND TP các chính sách hỗ trợ thu nhập để giữ chân được điều dưỡng, nữ hộ sinh có tay nghề, người đang cống hiến cho các đơn vị y tế công lập. Ví dụ áp dụng hệ số thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 đối với lực lượng điều dưỡng. Để tạo điều kiện và hỗ trợ điều dưỡng học tập và chuẩn hóa trình độ cao đẳng, Sở Y tế đề xuất UBND trình HĐND TP hỗ trợ 100% chi phí đào tạo.”

Sở Y tế cũng đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng TP, các cơ quan báo chí quan tâm, tuyên truyền hình ảnh điều dưỡng và các nữ hộ sinh ngày đêm chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng tại các bệnh viện để động viên tinh thần cho lực lượng này.

 

Mỹ Tho