Sở Y tế TPHCM đề nghị cung cấp tên 579 y bác sĩ không cho con tiêm vaccine phòng Covid-19

Sở Y tế TPHCM vừa ra văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cung cấp danh sách tất cả phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine phòng Covid-19.

Theo văn bản do ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM ký ban hành ngày 29/9, về việc phối hợp truyền thông tiêm vaccine phòng Covid-19, Sở Y tế đã nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Theo đó, qua khảo sát nhanh tại các đơn vị trường học ở quận 1, có 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine Covid-19.

Trong thời gian qua, Sở Y tế đã có nhiều văn bản nhắc nhở, yêu cầu các nhân viên y tế, người lao động trong toàn ngành y tế phải gương mẫu trong phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, tất cả nhân viên y tế phải tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ và đưa con, em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine Covid-19 đủ liều, đúng lịch.

Đặc biệt, ngành y tế TPHCM yêu cầu nhân viên y tế tuyệt đối không tuyên truyền những thông tin phản khoa học, không đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiêm vaccine.

Do đó, nhằm tiếp tục truyền thông, vận động đối tượng đích và có cơ sở làm việc với các đơn vị toàn ngành, Sở Y tế TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách tất cả trẻ có phụ huynh là nhân viên y tế chưa cho con tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine Covid-19, đặc biệt là danh sách 579 nhân viên y tế tại quận 1. Trong đó, danh sách cần đính kèm các thông tin cụ thể, bao gồm họ tên trẻ, nơi ở, tên trường học, tên phụ huynh, số điện thoại, nơi công tác.

Sở Y tế mong muốn được Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin để hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Theo Cổng thông tin dịch Covid-19 TPHCM, đến chiều 4/10, TPHCM đã tiêm hơn 23,4 triệu mũi vaccine Covid-19. Trong đó, có hơn 8,6 triệu mũi 1, hơn 7,7 triệu mũi 2 và gần 7 triệu mũi 3.

Thực hiện : Việt Bắc Hồng Quyên