Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là thành viên chính thức của WFE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE).

Sự kiện này là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, góp phần quảng bá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Với việc trở thành thành viên chính thức của WFE, các công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được những lợi ích tương tự thành viên chính thức. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam