Số ca sốt xuất huyết gia tăng ở Brazil

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở Brazil. Nước này đã ghi nhận hơn một triệu ca sốt xuất huyết chỉ trong những tháng đầu năm 2024, với 214 trường hợp tử vong.

Kế hoạch tiêm chủng của Brazil nhằm hạn chế sự lây lan của sốt xuất huyết đang đối mặt với thách thức do số lượng vaccine hạn chế. Nước này chỉ nhận được 6 triệu liều vaccine sốt xuất huyết mỗi năm trong 5 năm tới.

Ngoài ra, Brazil cũng phải đối mặt với những thách thức khác góp phần làm gia tăng các trường hợp sốt xuất huyết, như biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng và nhiều chủng vi rút sốt xuất huyết cùng tồn tại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Kiều Oanh