Sau 50 - 70 năm, quyền lợi của người mua chung cư thế nào?

Đề xuất có thời hạn đối với nhà chung cư do Bộ Xây dựng đưa ra trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia. Còn đối với chủ đầu tư và người sở hữu thì có chung lo lắng về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Theo các chuyên gia: quyền sở hữu nhà đất bao gồm: quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng. Cần phân biệt rõ và thận trọng đối với các quyền vì nó liên quan mật thiết và dễ mâu thuẫn giữa các Luật đất đai, Luật Nhà ở và Luật Đầu tư.

Nếu đã có quyền sở hữu đất hoặc nhà chung cư, người sở hữu có quyền sử dụng tài sản này. Tuy nhiên, việc đưa vào quy định “sử dụng có thời hạn” hay “sở hữu có thời hạn” trở thành vấn đề gây tranh cãi. Với các chủ đầu tư, xây dựng chung cư, nhà chung cư thì: sở hữu có thời hạn chắc chắn làm cho phân khúc nhà chung cư kém hấp dẫn.

Dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) kỳ vọng làm rõ đâu là thời hạn đối với công trình chung cư của nhà đầu tư, đâu là thời hạn sở hữu người mua nhà chung cư và vì mục đích an toàn cho người sở hữu nhà chung cư thì cần phải có giải pháp cụ thể sau khi hết thời hạn.

Việc quy định về thời hạn sử dụng đối với đất ở, nhà ở và quyền sử dụng công trình gây nhiều tranh cãi.

Các chuyên gia nhận định, thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ gặp nhiều phản ứng, nên để đưa vào Luật nhà ở sửa đổi, nhất định cần làm rõ, có lộ trình áp dụng và nghiên cứu kỹ để tránh mâu thuẫn giữa Hiến pháp và các Luật hiện hành.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Sơn Hữu Ái