Sản xuất hydro xanh tại Việt Nam: Tất yếu nhưng còn khó khăn

“Việc sản xuất hydro xanh sẽ mang lại nhiều lợi ích, góp phần giảm phát thải khí CO2 tại Việt Nam. Nhưng, quá trình phát triển phải có lộ trình và tháo gỡ nhiều vướng mắc”. Đây là khẳng định tại Hội thảo “Ứng dụng và phát triển công nghệ Hydro trong việc chuyển đổi năng lượng xanh” tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Việt Nam đang triển khai những bước đầu của việc chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo xanh, sạch hơn thông qua phát triển điện gió, mặt trời, điện năng lượng tái tạo. Hydro là một trong những nguồn nhiên liệu thay thế sạch nhất được sản xuất ra từ năng lượng này. Hiện nay có 2 vùng tiềm năng nhất là duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách nhằm chuyển dịch năng lượng bền vững phù hợp với Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị cũng như cam kết về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, sản xuất hydro xanh vẫn chỉ ở giai đoạn chuẩn bị và còn rất nhiều khó khăn, vướng về quy hoạch cũng như giá thành sản xuất:

Các chuyên gia tin tưởng rằng, nếu khắc phục được thách thức, sản xuất được hydro xanh, Việt Nam sẽ đứng trước nhiều cơ hội như thị trường sẵn có cho đầu ra để sản xuất amoniac, thép, phân bón, hóa chất, lọc hóa dầu thay thế cho hydro xám; khử carbon trong giao thông vận tải, thậm chí có cơ hội xuất khẩu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Nguyễn Hùng