Rà soát kỹ các mục tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Trong sáng 19/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị, cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm hạn chế sự trùng lặp trong xác định mục tiêu của chương trình.

Theo đại biểu, Chương trình xác định mục tiêu tổng quát và cụ thể đến năm 2030, 2035 và hệ thống rất lớn các chỉ tiêu ở 10 nội dung thành phần của Chương trình. Qua rà soát, đại biểu nhận thấy trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 thì có 5 nhóm mục tiêu trùng lặp với nội dung của chiến lược văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Góp ý vào mục tiêu cụ thể trong chương trình, đại biểu Hoàng Minh Hiếu nhất trí với việc xem phát triển văn hoá đọc là một trong những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, các giải pháp phát triển văn hoá đọc trong dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu mới thiên về điều kiện cần, tức là khả năng tiếp cận với sách của người dân thông qua hệ thống thư viện. Nhưng thực tế đã cho thấy việc phát triển hệ thống thư viện không phải lúc nào cũng đi kèm với sự phát triển văn hoá đọc. 

Cũng theo đại biểu, cần nghiên cứu xây dựng thể chế về khuyến khích văn hoá đọc. Ví dụ như ở Nhật Bản, nước này đã xây dựng Luật Khuyến khích trẻ em đọc sách; Luật Chấn hưng văn hóa đọc để phát triển văn hoá đọc của toàn dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam