Quý I/2024, nhiều địa phương thu nội địa đạt khá

Theo báo cáo của Chính phủ trong phiên họp sáng nay 13/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2023 khả quan hơn so với báo cáo đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước cả năm 2023 vượt 8,2% so dự toán.

Thu ngân sách 2023 thực hiện tăng 133,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,2% so dự toán. Theo báo cáo của Chính phủ, 2/3 khoản thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn là thu nội địa, thu từ dầu thô đều vượt dự toán cao. Kết quả này thể hiện sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đã kịp thời phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng công tác dự báo kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2023 cũng như nhiều năm gần đây chưa sát thực tiễn. Nguyên nhân khách quan là việc xây dựng dự toán diễn ra trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19 nên khả năng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế, không tính hết được khả năng phục hồi và phát triển của doanh nghiệp.

Dù vậy, để bảo đảm căn cứ cho việc xây dựng dự toán những năm tiếp theo, đề nghị Chính phủ cần có giải pháp khắc phục, bảo đảm dự toán thu trong những năm tới sát với thực tế hơn.

Cũng theo thông tin từ phiên làm việc, tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2024 tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2023. Các khoản thu nội địa đạt khá, trong đó, ước tính có 35/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 30% dự toán. 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Vũ Hiếu