Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Bản sắc - sinh thái - liên kết - hạnh phúc

Sáng 24/5, Tại Phú Thọ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 3; đồng thời công bố quy hoạch Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ trì hội nghị, cùng dự còn có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Quy hoạch vùng có ý nghĩa quan trọng, với tư duy mới, tầm nhìn mới, có sự bứt phá hướng đến việc chủ động kiến tạo để phát triển, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng nhấn mạnh 8 chữ: Bản sắc – Sinh thái - Liên kết – Hạnh phúc để thể hiện nội dung của Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, phát triển kinh tế phải đi kèm với tiến bộ, công bằng xã hội, lấy sự hạnh phúc của người dân làm thước đo về sự thành công của định hướng phát triển. Giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa các dân tộc cũng như bảo đảm sinh thái bền vững sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng, khoáng sản, đất và nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết vùng nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, của cả vùng, nhất là lợi thế về kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bão, lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương trong vùng, giữa vùng với các vùng trong cả nước.

Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ trao quyết định phê duyệt vùng cho 14 tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Diệu Huyền -

Thế Anh