Quy định về việc công khai ngừng giao dịch chưa đầy đủ, rõ ràng

Góp ý vào dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Cầm Thị Mẫn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng quy định như dự thảo chưa nêu rõ, chưa đầy đủ việc công khai việc ngừng giao dịch, công khai về sự cố, về phương án hoặc kết quả khắc phục sự cố dẫn đến ngừng giao dịch.

Đối với quy định về tạm ngừng giao dịch của các tổ chức tín dụng tại khoản 5 Điều 10, đại biểu Cầm Thị Mẫn cho rằng, dự thảo chưa dự liệu để quy định cụ thể các vấn đề liên quan như phạm vi, giới hạn các loại giao dịch bị ngừng, thời gian ngừng và thời gian niêm yết như thế nào. 

Đại biểu Cầm Thị Mẫn nêu rõ, trên thực tế, việc ngừng giao dịch không hẳn chỉ xuất phát từ sự cố, lỗi ngừng giao dịch mà có thể do các nguyên nhân, lý do khác nhau dẫn đến việc tổ chức tín dụng ngừng giao dịch và việc thông tin công bố công khai ngừng giao dịch được thực hiện như thế nào; nội dung, thời gian, phương tiện cụ thể trên môi trường điện tử ra sao cũng chưa được quy định.

Đại biểu cho rằng, việc niêm yết, công bố công khai về ngừng giao dịch đối với giao dịch trực tiếp cũng như giao dịch bằng phương tiện điện tử cần phải quy định đầy đủ các vấn đề nêu trên để đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, đảm bảo tính tương thích, thống nhất với các quy định của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) cũng đang được xem xét thông qua tại Kỳ họp này.

Bên cạnh đó, đại biểu nhận thấy, trên thực tế việc công bố công khai thông tin tạm ngừng giao dịch hoạt động kinh doanh của Tổ chức tín dụng chính là một trong những cơ sở pháp lý để loại trừ trách nhiệm pháp lý của khách hàng đối với bên thứ ba liên quan tới việc dừng giao dịch. Do đó, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị cần bổ sung quy định về việc công bố công khai thông tin tạm ngừng hoạt động trong trường hợp nêu trên.

Dự thảo Luật tại các Điều 10, Điều 29, Điều 40 đang sử dụng các cụm từ “ngừng giao dịch” và “tạm ngừng hoạt động” để cùng chỉ về một nội dung tương tự như nhau mà chưa có sự thống nhất hoặc có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực thi luật. Do vậy, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị cần sửa đổi lại cho phù hợp.