Quy định về lãi suất trong hoạt động tín dụng ngân hàng chưa rõ ràng, minh bạch

Phát biểu tại hội trường chiều 10/6, đại biểu Nguyễn Tạo - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, về lãi suất phí trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 91, khoản 2 Điều này có quy định về lãi suất trong hoạt động tín dụng của ngân hàng chưa thực sự rõ ràng, minh bạch, khi xảy ra sự cố thì có áp dụng trần lãi suất tối đa tại khoản 1 Điều 486 của Bộ luật Dân sự.

Thảo luận về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tạo - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng đã đóng góp quan trọng trong đảm bảo ổn định cho hệ thống ngân hàng, làm lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu cho biết, trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đã phát sinh một số vấn đề mới chưa được pháp luật quy định, cụ thể là các vấn đề liên quan đến mua bán các loại chứng khoán khác không phải là cổ phiếu, trái phiếu, hoạt động cung cấp thông tin của các chi nhánh ngân hàng nhà nước nước ngoài cho ngân hàng mẹ, xử lý sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt tại các tổ chức tín dụng. Vì vậy việc xây dựng dự án luật này là cần thiết.

Tán thành cao với nhiều nội dung của dự thảo luật, đại biểu cho rằng, về lãi suất phí trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 91, khoản 2 Điều này có quy định về lãi suất trong hoạt động tín dụng của ngân hàng chưa thực sự rõ ràng, minh bạch, khi xảy ra sự cố thì có áp dụng trần lãi suất tối đa tại khoản 1 Điều 486 của Bộ luật Dân sự.

Đại biểu đề nghị sửa lại khoản 2 Điều 91 như sau: Việc áp dụng lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, để thích ứng với đối tượng, thời điểm cho vay cụ thể, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ nhằm xác định rõ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong hợp đồng tín dụng trước các rủi ro pháp lý xảy ra trong quá trình thực hiện.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!