Quy định rõ thời gian đặt cọc đối với quyền sử dụng đất

Sáng 9/8, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì phiên họp.

Theo các đại biểu, sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Đấu giá tài sản đã đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về đấu giá tài sản, góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật đã bộc lộ hạn chế, bất cập nhất là liên quan đến đấu giá một số loại tài sản có tính chất đặc thù cũng như thể chế pháp luật về đấu giá tài sản.

Liên quan đến tỉ lệ tiền đặt cọc,  nhiều ý kiến cho rằng cần tăng mức cọc tiền lên tối thiểu 5% và tối đa 20% để bảo đảm tìm được nhà đầu tư thực sự có năng lực, tránh việc thổi giá nhằm tạo “cơn sốt ảo” hay đấu giá cao rồi “bỏ cọc”.

Về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, một số đại biểu cho rằng đây là thành phần quan trọng làm nên thành công buổi đấu giá. Tuy nhiên luật mới bổ sung một điều đào tạo nghiệp vụ hàng năm điều này là chưa đủ.

Một số đại biểu cho ý kiến về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá theo lộ trình phù hợp; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Minh Công