Quy định khen thưởng ở khu vực tư nhân tránh hình thức

Thảo luận hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu đánh giá cao, dự thảo luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) đã bổ sung quy định nhằm khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân, qua đó góp phần động viên, khích lệ, thúc đẩy khu vực này ngày càng phát triển như lời Bác Hồ dạy “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Nêu thực tế, trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, chỉ có 177 cá nhân lao động trực tiếp trong khu vực doanh nghiệp tư nhân được Chủ tịch nước khen thưởng, chiếm tỷ lệ 0,05%; 568 cá nhân được Thủ tướng khen thưởng chiếm tỷ lệ 2,17%, đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng, đây là những con số rất khiêm tốn. Dự thảo luật bổ sung những nguyên tắc xếp tôn vinh, trao tặng giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là cần thiết, tuy nhiên cần quy định nguyên tắc khen thưởng.

Bà MAI THỊ PHƯƠNG HOA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền khen thưởng đối với doanh nghiệp, tôi đề nghị nếu có thể thì quy định ngay trong luật này những nguyên tắc cơ bản về thẩm quyền, trình khen thưởng, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp tư nhân, làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết sau này.”

Trong khi đó, đại biểu Trương Xuân Cừ lại lo ngại về tính khả thi trong dự thảo quy định về khen thưởng đối với người lao động, doanh nghiệp tư nhân.

Ông TRƯƠNG XUÂN CỪ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không có Ban đi đua nên quy trình thủ tục như dự thảo luật sẽ rất bí. Ví dụ một người lao động duy nhất ở Cầu Giấy Hà Nội, một năm nộp ngân sách 25 tỷ, đáng khen lắm chứ nhưng nói Ban thi đua trình lên phường chưa chắc đã biết, may ra cơ quan thuế biết. Do đó ở đây phải có tiêu chí tiêu chuẩn khen doanh nghiệp. Nếu Luật không quy định được thì Nghị định, Thông tư phải có. Đối hộ kinh doanh, doanh nghiệp, khi họ có đủ tiêu chí không những trình mà phải tìm để khen thì người ta mới có động lực.

Một số ý kiến khác đề nghị cần tiếp tục rà soát thêm tiêu chí để xác định, khen thưởng đối với khu vực tư.

Ông TRỊNH XUÂN AN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: “Dự thảo Luật này, chúng ta còn hơi hướng thiên về khu vực công mà mục tiêu chúng ta đặt ra là hướng tới người dân, người lao động ở khu vực tư. Do đó cần phải tiếp tục rà soát thêm. Như Điều 21, khoản 1 quy định Danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến áp dụng khu vực công, sau đó, khoản 3 lại Lao động tiên tiến cho nông dân, người lao động không thuộc khoản 1. Trong khi lẽ ra đã là Lao động tiên tiến ở khu vực nào cũng như nhau.”

Ông CAO MẠNH LINH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: “Điều 33,34,35 quy định không chia cụ thể các đối tượng và gắn với nó là các tiêu chuẩn cụ thể nên sẽ rất khó trong thực tiễn đối với công tác khen thưởng bậc cao với đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp hay các đối tượng người khu vực ngoài Nhà nước.”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu để làm rõ tiêu chuẩn khen thưởng cho khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, trong đó xác định rõ vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Nếu đọc mà chưa có hướng dẫn của Chính phủ thì chúng ta băn khoăn. Ví dụ như khen thưởng cho doanh nghiệp thì họ có thể thành lập ở Hà Nội nhưng hoạt động trong và ngoài nước, hoạt động ở nhiều tỉnh nhưng thành tích của hộ không ở tỉnh đăng kí thành lập..Khi đó khen thế nào thì sau này Nghị định của Chính phủ sẽ quy định. Tinh thần của Luật là phân cấp rất rõ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, khen thưởng.”

Đến nay, dự thảo Luật đã quy định đối tượng khen thưởng Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh cho đối tượng là doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học; bổ sung quy định nguyên tắc xét tôn vinh và trao tặng giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Thực hiện : Khắc Phục Diệu Huyền