Quốc hội trong tuần: Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở các cơ quan của Quốc hội; Đảm bảo công tác chuẩn bị cho Hội nghị AIPA CAUCUS 14; Góp ý về Đề án Quốc hội điện tử... là những thông tin Quốc hội nổi bật tuần qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!