Quốc hội trong tuần: Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Dân nguyện; Chuyển đổi số là cách mạng về thể chế hơn là công nghệ; Đổi mới giáo dục đi đôi nâng cao chất lượng cuộc sống giáo viên; Thúc đẩy xây dựng CTMTQG về phát triển văn hoá; Phó CTQH Nguyễn Khắc Định tiếp đoàn UB Tư pháp QH Lào... là những hoạt động Quốc hội nổi bật trong tuần

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Lan Anh