Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, cuối giờ sáng 15/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều hành Phiên họp.

Trên cơ sở tình hình thực tế, cân nhắc thời gian, cách thức tiến hành kỳ họp và yêu cầu riêng đối với một số nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị cho giữ tổng thời gian hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 2,5 ngày như thông lệ và bố trí tiến hành tại Đợt 1 để có thời gian chuẩn bị dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn bảo đảm chất lượng, trình Quốc hội thông qua tại cuối Đợt 2 của Kỳ họp; giữ thủ tục trình bày tờ trình, báo cáo để bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục bố trí kỳ họp thành 02 đợt để tạo điều kiện cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam