Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn

Tại kỳ họp thứ 7 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Trước đó, Dự thảo Luật đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại biểu, đặc biệt là những ý kiến trong quá trình thẩm tra dự án Luật của Ủy ban Kinh tế.

Hiện có rất nhiều quy hoạch liên quan tới xây dựng đô thị và nông thôn như quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Vậy quy hoạch đô thị và nông thôn có vai trò gì và tách bạch thế nào với các quy hoạch khác? Đó là vấn đề về tổng thể được đặt ra đối với Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tại phiên thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. 

Được biết Dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 7 có nhiều điểm mới như: tách bạch và làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch có liên quan; Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; Đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Đặc biệt Dự Luật Bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm… Đây cũng là những nội dung sẽ được Quốc hội tập trung thảo luận và cho ý kiến trong kỳ họp thứ 7, dự kiến khai mạc vào ngày mai 20/5.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Xuân Tiến -

Quang Sỹ