Quốc hội Chile xem xét dự luật cắt giảm giờ làm còn 40 giờ/tuần

Tổng thống Chile Gabriel Boric yêu cầu Quốc hội nước này đẩy nhanh quá trình xem xét thông qua dự luật cắt giảm giờ làm việc tối đa, từ 45 giờ/tuần xuống còn 40 giờ/tuần. Dự luật đang nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân nước này.

Theo đề xuất, việc cắt giảm giờ làm sẽ thực hiện theo trình tự, giảm dần xuống 40 giờ/tuần trong 5 năm. Dự luật được giới thiệu vào năm 2017 nhưng vẫn chưa được thông qua. Dự luật trình lên Quốc hội Chile lần này có bao gồm một số sửa đổi, trong đó bao gồm các nghề đặc thù như lái xe buýt hay giúp việc tại gia.

Ông LUIS LORCA, Bảo vệ an ninh:Việc giảm giờ làm là điều thuận lợi cho nhiều người. Họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái và có chất lượng cuộc sống tốt hơn."

Trong số những điểm mới mà chính phủ của ông Boric đưa vào dự luật có điều khoản giảm số giờ làm việc trong tuần trong 5 năm, qua đó cho phép các doanh nghiệp từng bước thích ứng với luật lao động mới./.