Quảng Trị: Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát công tác quy hoạch

Sáng 19/01, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật công tác quy hoạch sau khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi giám sát, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã chỉ ra một số vướng mắc, quy định chưa đồng bộ trong thực hiện lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị các Bộ ngành đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch ngành quốc gia, làm cơ sở để các địa phương lập quy hoạch tỉnh đảm bảo tính thống nhất giữa tỉnh với quốc gia. Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp tỉnh; sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn xác định mức chi phí về lập, phê duyệt và quản lý một số quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch dùng chung cho các ngành và địa phương, từ đó tạo cơ chế trao đổi thông tin liên ngành, liên tỉnh trong quá trình lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp.

Ông NGUYỄN THANH HẢI, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị: “Trong luật quy hoạch 2017 hay các luật quy hoạch đất đai thì chúng ta đưa ra thời kỳ quy hoạch là 10 năm, thậm chí 30 hoặc 50 năm. Tuy nhiên về mặt đô thị thì thời kỳ quy hoạch đô thị tối thiểu 10 đến 25 năm tùy nhiên cấp độ quy hoạch. Như vậy chúng ta có độ vênh về thời kỳ quy hoạch, nên có nghiên cứu để áp dụng đồng bộ giữa các hệ thống quy hoạch.”

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về việc thực hiện quy trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch; việc phối hợp lập quy hoạch; việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, công khai quy hoạch sau khi được hoàn thành; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong việc lập quy hoạch; những kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan. 

Ông LÊ QUANG TÙNG, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: “Quy hoạch tạo ra nguồn lực. Quy hoạch tốt sẽ tạo ra nguồn năng lượng phát triển tốt. Nếu chúng ta làm quy hoạch tốt thì kèm theo đó có nhiều động lực phát triển mới. Quy hoạch mang tính dài hạn và tích hợp này để đảm bảo tính dài hạn.”

Thông qua buổi giám sát đã giúp Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về công tác này, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong thực thi./.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo