Sau phản ánh của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, tỉnh Quảng Trị chấn chỉnh các nhà máy dăm không phép

Sau phản ánh của Truyền hình Quốc hội Việt Nam về thực trạng các nhà máy dăm hoạt động “chui”, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu rà soát và chấn chỉnh hoạt động của các nhà máy dăm không phép.

Đứng đầu danh sách là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyễn Tuấn Hoàng tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, đăng ký kinh doanh chế biến gỗ, nhưng chỉ hoạt động băm dăm để xuất khẩu, sản lượng trung bình 1.200 - 1.400 tấn/ tháng. 

Rà soát trên toàn tỉnh cho thấy, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh cũng đang tồn tại nhiều nhà máy lâm sản hoạt động trá hình là băm dăm xuất khẩu chui. Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị rà soát các cơ sở hoạt động trái phép, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm. 

Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 29 nhà máy hoạt động chế biến dăm gỗ xuất khẩu, nhưng hầu hết các đơn vị này chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ theo quy định pháp luật./.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo