Quảng Trị: 87 trường hợp sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức

Tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát, kiểm tra đối với công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn. Qua đó, bước đầu đã phát hiện 87 trường hợp được tuyển dụng có sai phạm về quy trình, mà chủ yếu tập trung ở chính sách thu hút tuyển dụng những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hay còn gọi là đề án 236.

Theo hướng dẫn của Trung ương, địa phương này đã tiến hành khắc phục sai phạm đối với 87 trường hợp này.  

Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, ngành kế toán - kiểm toán, năm 2010, chị Vũ Thị Bông Hồng được tuyển thẳng và biên chế về công tác tại Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị. Trải qua gần 12 năm công tác với các vị trí khác nhau nhưng mới đây chị được thông báo mình là một trong 87 trường hợp công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị có sai phạm về quy trình tuyển dụng và buộc phải xem xét đánh giá lại toàn bộ.

Chị VŨ THỊ BÔNG HỒNG, Cán bộ Công chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị: “Tôi được tuyển dụng theo đề án 236 và bị thiếu một bước về thành lập hội đồng sau đó phỏng vấn sát hạch, phỏng vấn trực tiếp. Bản thân tôi đảm bảo các điều kiện như: Bằng giỏi và có các chứng chỉ như Anh văn, Tin học đầy đủ hết. Nói như vậy là không phải chúng tôi không lo lắng. Vừa rồi Sở nội vụ đã phối hợp với các sở ban ngành theo chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh thì chúng tôi cảm ơn hội đồng thi tạo điều kiện cho chúng tôi để trải qua kỳ thi khắc phục sai phạm để chúng tôi yên tâm công tác trong thời gian tiếp theo”.

Năm 1989, khi Quảng Trị được tái thành lập tỉnh trở lại, địa phương này thiếu trầm trọng nguồn cán bộ. Để thu hút những người giỏi làm việc trong bộ máy chính quyền, quy trình tuyển dụng của Đề án 236 đã không tuân thủ theo đúng các quy định, bên cạnh đó các văn bản hướng dẫn chưa thực sự rõ ràng, nên để xảy ra tình trạng sai phạm.

Ông TRẦN HỮU ANH, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị: “Quảng Trị có 87 trường hợp thì hiện nay đã khắc phục xong và không có trường hợp nào rơi vào hoàn cảnh phải hủy bỏ quyết định tuyển dụng . Trường hợp chủ yếu đây là đề án 236 của UBND tỉnh và được HĐND tỉnh thông qua chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Quảng Trị chủ động rà soát khắc phục và theo kết luận 71, 27 và hướng dẫn số 2965 thì toàn quốc tỉnh nào cũng rơi vào trường hợp đó. Những trường hợp có thể là tuyển dụng từ viên chức sang công chức đáng lẽ phải qua sát hạch nhưng không qua sát hạch hoặc phải thi tuyển nhưng lại không thi tuyển trong thành lập hội đồng tổ chức tuyển dụng những trường hợp đó là trường hợp sai phạm”.

Sai phạm trong công tác tuyển dụng không chỉ diễn ra ở tỉnh Quảng Trị, mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Nhiều địa phương có con số sai phạm lên đến hơn 1.000 trường hợp như: Hà Tĩnh, Quảng Ninh.... Căn cứ kết luận của Ban Bí thư, ý kiến của Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ nội vụ, Quảng Trị và các tỉnh thành trong cả nước có sai phạm về tuyển dụng hiện nay đã tiến hành khắc phục sửa sai.

Đào Bảo