Quảng Ngãi: Không dùng tiền mặt khi giải quyết thủ tục hành chính

Từ đầu tháng 4, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh dừng thanh toán bằng tiền mặt. Các khoản phí và nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính đều được thanh toán trực tuyến, tạo sự thuận lợi cho nhân dân.

Từ ngày 3/4, Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi không nhận thanh toán bằng tiền mặt. Các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính liên quan được thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và bằng hình thức quét mã QR Code.

Người dân chưa biết sử dụng sẽ được hướng dẫn đến các ngân hàng gần nhất để thanh toán. Việc làm này nhằm từng bước tạo thói quen không dùng tiền mặt khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Mỗi ngày có khoảng 500 lượt người dân, doanh nghiệp tới Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Việc thanh toán trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp và cả cán bộ tiếp nhận, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy