Quảng Ngãi: Hỗ trợ hoàn toàn BHYT cho người dân tộc thiểu số

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua quyết định trích ngân sách tỉnh để hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, người dân tộc thiểu số tại các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn diện "Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020", mà hiện đã không còn trong danh sách giai đoạn 2021-2025, thì chỉ được hỗ trợ 70% bảo hiểm y tế. Do vậy, hàng chục ngàn đồng bào dân tộc thiểu số của Quảng Ngãi thuộc diện này gặp khó khăn về 30% còn lại.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/2019 về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, trong đó quyết định hỗ trợ 30% còn lại cho người dân tộc thiểu số không còn trong danh sách các xã thuộc "Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" để họ đủ chi phí, góp phần tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy