Quảng Ngãi: Đốc thúc tiến độ vì từng đồng vốn đầu tư công

Không để đồng vốn đầu tư chậm tiêu vì lý do tiến độ dự án chậm. Phải đưa từng đồng vốn đầu tư giải ngân đúng tiến độ và hiệu quả. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm khi để dự án chậm tiến độ. Đó là những động thái quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi ngay trong đầu năm để đốc thúc tiến độ các dự án có vốn đầu tư công.

Thiết bị máy móc, nhân lực được huy động tối đa trên công trường. Năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi được bố trí vốn đầu tư công lên tới 3.200 tỷ để thực hiện 17 dự án. Để không chậm tiến độ, đảm bảo giải ngân, đơn vị này yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, đồng thời kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi là hơn 6.300 tỷ đồng. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn, nhất là đối với các dự án trọng điểm. Chủ đầu tư nào để chậm tiến độ thực hiện dự án sẽ chịu trách nhiệm. Các nhà thầu trong quá trình đẩy nhanh tiến độ cũng phải đảm bảo chất lượng công trình.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến Quý III/2024, giải ngân đạt tối thiểu 76% kế hoạch được giao và đến ngày 31/12/2024 giải ngân đạt 100%. Việc áp dụng các biện pháp như xem xét, xử lý trách nhiệm, đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan trong việc giải ngân không đạt tiến độ đề ra mà Quảng Ngãi đang áp dụng cho thấy sự quyết liệt trong đốc thúc đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn đầu tư công ngay trong ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Minh Huy