Quảng Nam: Từ chối thanh toán 445 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế trái quy định

Sáp nhập nhưng phải tính đến hiệu quả công việc, nhất là tạo điều kiện cho người nộp thuế. Đây là nội dung quan trọng được các Đại biểu Quốc hội cũng như Cục thuế tỉnh Quảng Nam tập trung cho ý kiến trong buổi giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” vào sáng 25/03.

Nhằm đảm bảo quản lý Quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả, từ năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh Quảng Nam tăng cường sử dụng hệ thống giám định, giám sát cảnh báo. Thông qua hệ thống này BHXH tỉnh đã từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định do cơ sở y tế đề nghị với số tiền 445 tỷ đồng.

Ông PHAN THÁI BÌNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: "Việc từ chối này về phía bảo hiểm, các cơ sở y tế bị từ chối người ta có ý kiến gì không. Thủ tục, quy trình giám định của chúng ta thế nào. Và các đồng chí đánh giá khách quan đi, có xảy ra sai sót gì trong giám định, tổ chức thẩm định, thẩm tra kiểm tra các hồ sơ thanh toán BHXH, trong đó lưu ý BHYT, BHTN.”

Ông VÕ THANH HÙNG - Trưởng phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh Quảng Nam: “Về giám định thanh quyết toán thì ngành có quy trình giám định, hiện nay theo 1456 . Những quy trình này trước khi ban hành cũng đã xin ý kiến Bộ Y tế và các bộ ngành có liên quan, có thống nhất các bộ ngành // Người làm công tác giám định này không chỉ đơn thuần làm chuyên môn quy trình, mà nắm các quy định nữa. Muốn từ chối người ta thì phải đưa ra những quy định người ta làm không đúng.”

BHXH tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, tiền lương cán bộ nhân viên không được chi từ ngân sách nhà nước từ tiền lãi do đầu tư theo quy định. Từ 2016 đến nay, đơn vị không thể thực hiện tinh giản biên chế vì khối lượng công việc thực tế quá lớn.

Ông NGUYỄN THANH DANH - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam: "Anh em nào cũng làm thứ 7 chủ nhật, làm liên tục. Tất cả giải pháp chúng tôi làm rồi nhưng mà mục tiêu không đạt. Giờ chỉ còn tăng số lao động lên. Mà hiện nay đang có cái việc là biên chế thì giảm, bỏ tiền ra thuê họ làm. Hiện nay đang bỏ tiền ra thuê bưu điện và thuê một số đơn vị khác làm. Đáng lẽ ra là ta lấy tiền đó ta mở biên chế ra làm.”

Qua trao đổi cụ thể, đoàn giám sát nhận thấy có trường hợp chi phí thuê đơn vị ngoài thực hiện công việc của BHXH cao hơn cả chi phí tuyển thêm mỗi xã một nhân viên BHXH để vừa phụ trách chi trả, vừa quản lý, kiểm soát địa bàn. Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang