Quảng Nam: Phong tỏa tài khoản, cưỡng chế thuế của Bách Đạt An

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Bách Đạt An vì nợ quá thời hạn.

Đây là công ty vướng vào kiện tụng, tranh chấp kéo dài với Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, khiến hàng nghìn người dân mua đất nhiều năm phải đi kiện đòi sổ đỏ. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. HCM (chi nhánh Đà Nẵng) có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Bách Đạt An nộp về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Điện Bàn vì đơn vị nợ hơn 28,4 tỷ đồng quá thời hạn. Thời gian hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày (kể từ ngày 7/4 đến 6/5). 

Trước đó, ngày 7/4, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản ngân của Công ty CP Bách Đạt An, mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Sông Hàn. Quyết định yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty Bách Đạt An. Công ty Bách Đạt An là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã đưa vào theo dõi đặc biệt đối với các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An. 

Việt Hà