Quảng Nam: Khởi công dự án tu bổ di tích chùa Cầu

Ngày 28/12, di sản văn hoá thế giới Chùa Cầu - Hội An chính thức bước vào giai đoạn trùng tu một cách toàn diện. Dù đã qua 7 lần sửa chữa trước đây nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chịu tác động của nhiều yếu tố về thời gian, môi trường tự nhiên và con người nên di tích ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Thời gian dự kiến thực hiện trùng tu là 1 năm với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Dự án án tu bổ di tích Chùa Cầu do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hội An làm chủ đầu tư, có sự tài trợ về kinh phí để nghiên cứu từ Quỹ Sumitomo và hỗ trợ chuyên gia tư vấn từ tổ chức JICA Nhật Bản.

Việc tu bổ Chùa Cầu gồm các hạng mục: gia cố hệ nền, móng, mố, trụ cầu; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, hệ mái; cải tạo hệ thống điện, chống mối công trình. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tiến hành số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ lưu trữ và công tác tu bổ, tổ chức hội thảo, tọa đàm, lập hồ sơ khoa học, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Để thực hiện dự án, nhà thầu thi công sẽ xây dựng nhà bao che phục vụ thi công tu bổ và bảo quản di tích và đảm bảo giao thông dân sinh và phục vụ khách tham quan trong quá trình tu bổ.

Lê Quang