Quảng Nam: 34 cuộc thanh tra thu về hơn 4,35 tỷ đồng tại 1 huyện vùng cao

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải đi kèm với thanh tra, kiểm tra, giám sát, để từ đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh kịp thời sai phạm. Đây là nội dung UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam chủ động thực hiện, đã được đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam ghi nhận trong buổi giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” .

Huyện Tiên Phước đã chủ động cắt giảm các khoản chi phí, tiết kiệm chi thường xuyên 2021 và chuyển sang nguồn dự phòng với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Đồng thời, trong 5 năm từ 2016-2021, huyện đã tiến hành thanh tra hành chính các nội dung liện quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 34 cuộc. Tuy nhiên đại biểu Quốc hội đã chỉ ra một số nội dung chưa trùng khớp.

Ông DƯƠNG VĂN PHƯỚC - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam: "Công tác thanh tra kiểm tra, trong này có ghi là 34 cuộc thanh tra, nhưng phụ lục lại ghi 45, chênh lệch này là như thế nào. Kết quả đạt được sau thanh tra là những gì, xử lý vi phạm, thu hồi sau thanh tra đến đâu?”.

Địa phương cho biết nội dung thanh tra thủ trưởng thi hành pháp luật đã được đưa ra khỏi báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí do không liên quan, dẫn đến sự chênh lệch về số liệu. Về kết quả xử lý sau thanh tra thu về hơn 4,35 tỷ đồng. Trong đó thu hồi nộp ngân sách hơn 65%, còn lại dùng để trả lại cho cá nhân, đơn vị cũng như giảm trừ quyết toán, chấn chỉnh sai phạm. 63 tập thể và 123 cá nhân có sai phạm đã bị xử lý.

Ông CAO XUÂN AN - Phó Chánh thanh tra huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam: "Về thanh tra xây dựng cơ bản, đối với thanh tra hằng năm cũng lên chương trình, kế hoạch thanh tra tất cả các giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư đến tiến hành đầu tư, kết thúc đầu tư theo quy trình. Qua đó thấy rằng những năm trước đây quá trình thanh tra phát hiện ra nhiều, nhưng sai đó thì kiến nghị chấn chỉnh, chỉ ra sai sót để rút kinh nghiệm. Những năm gần đây sai phạm ít hơn".

Ngoài ra, việc quản lý sử dụng đất nông, lâm trường, đất dịch vụ và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng ghi nhận được điểm tích cực khi không có tình trạng dự án trẹo. Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử phạt 15 trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với khoảng 69% diện tích đất lúa kém hiệu quả./.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang