Quảng Bình: Miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập

Tại kỳ họp thứ 7 khóa XVIII ngày 10/9, HĐND tỉnh Quảng Bình đã quyết định không thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn để chia sẻ với khó khăn của phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về học phí học kỳ 2 sẽ điều chỉnh tăng ở mức sàn theo quy định của Chính phủ. Được biết, mức thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn năm học 2021-2022 nhưng đây là học phí được xây dựng ở mức sàn - mức thấp nhất theo khung học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Hồng Quyên