Quảng Bình: Hiệu quả mô hình "Mỗi xã giúp mỗi bản"

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các bản miền núi, khó khăn trên địa bàn, thời gian qua huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo “Mỗi xã giúp mỗi bản”. Tuy mới triển khai nhưng mô hình đã và đang tạo sức lan tỏa, không chỉ giúp hộ nghèo, bản nghèo vượt khó, nâng cao đời sống, mà nghĩa Đảng, tình dân ngày càng gắn kết.

Bản Arem thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch là nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện mô hình dân vận khéo "Mỗi xã giúp mỗi bản", xã Đại Trạch được phân công giúp đỡ bản Arem. Để triển khai có hiệu quả, xã đã đến thăm và tìm hiểu tình hình thực tế đời sống của người dân để có những đóng góp, hỗ trợ phù hợp.

Triển khai mô hình dân vận khéo “mỗi xã giúp mỗi bản”, thời gian qua Huyện ủy Bố Trạch đã phân công 22 xã, thị trấn giúp đỡ 22 bản dân tộc thiểu số trong toàn huyện. Đến nay, tất cả các xã thị trấn được phân công đã hoàn thành việc khảo sát thực tế và xây dựng lộ trình hỗ trợ trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo các hình thức, mô hình phát triển phù hợp với đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế từng bản.

Mặc dù mới triển khai chưa lâu từ tháng 6/2022, nhưng mô hình bước đầu đã đạt được kết quả khả quan. Đến nay, toàn huyện đã huy động được trên 2 tỷ đồng hỗ trợ các bản. Ngoài ra còn hỗ trợ làm chuồng trại, hỗ trợ cây trồng vật nuôi giúp người dân phát triển kinh tế, hỗ trợ làm đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, công trình nước sạch phục vụ dân sinh. Mô hình dân vận khéo “mỗi xã giúp mỗi bản” đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự đoàn kết, yêu thương giữa người với người; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Võ Linh