Cần Thơ: Quan tâm phục hồi kinh tế trong đại dịch COVID-19

Thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, giúp người dân có cuộc sống và sinh hoạt ổn định. Tuy nhiên để khôi phục kinh tế là điều quan tâm của Đại biểu HĐND tại cuộc chất vấn tại kỳ họp thứ tư – HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, diễn ra ngày 8/12.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đặt ra một số vấn đề quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu cho rằng thu hút đầu tư đối với thành phố trong thời gian qua là chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Một số ý kiến đề nghị UBND thành phố phân tích thêm một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt để có giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn trong đại dịch COVID 19.

Giải trình trước Đại biểu HĐND thành phố, ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng: hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù được khôi phục, nhưng công suất hoạt động chưa thể đạt 100% như trước khi bùng phát dịch. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2022 là 7,5%, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành cần phải tập trung khắc phục ngay các mặt còn hạn chế, yếu kém, đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thực hiện Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nêu rõ: “Một là, cần tổ chức triển khai và thực hiện ngay, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ sau khi được Quốc hội thông qua, nhằm tạo đột phá trong huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Hai là, cần đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp làm cơ sở, nền tảng tổ chức đồng bộ trong công”.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cũng cho rằng để phục hồi kinh tế, trước mắt các Sở, ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đẩy nhanh lộ trình triển khai thực hiện các dự án giao thông quan trọng do Trung ương thực hiện và các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách địa phương nhằm kết nối nội vùng và liên vùng như các dự án: đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; đường cao tốc An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng; đường Vành đai phía Tây./.