Quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 có nhiều điểm tích cực

Công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 có nhiều điểm tích cực. Theo đó, tổng thu NSNN tăng 8,2% so với dự toán, từ đó kéo giảm bội chi ngân sách còn 3,5% GDP, kiểm soát nợ công ở mức 37% GDP, trong giới hạn trần nợ được Quốc hội phê chuẩn, nhờ đó, có dư địa triển khai các giải pháp giảm thuế phí, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp dệt may này có mức tăng trưởng doanh thu ổn định, kể cả trong thời điểm dịch Covid-19. Có được điều này là nhờ lượng đơn hàng ổn định, và được thụ hưởng từ các chính sách giãn giảm thuế từ năm 2020 đến nay. Riêng năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 7.000 tỷ đồng, đóng góp lớn vào NSNN.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự điều hành của Chính phủ, cùng sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình NSNN năm 2023 đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá những kết quả tích cực này cũng thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống ngành tài chính, thuế, hải quan trong việc chống thất thu và đảm bảo được nguồn thu, từ đó đảm bảo được các khoản chi của ngân sách nhà nước.

Mặc dù vậy tổng thu Ngân sách năm 2023 giảm 60.000 tỷ đồng so với năm 2022 do nhiều nguyên nhân cả trong và ngoài nước, Bộ Tài chính đang nỗ lực tìm mọi biện pháp để tăng thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng đến tình hình "sức khỏe" của doanh nghiệp, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

 

Lê Hương -

Văn Thắng -

Công Kiên