Quản lý chặt việc ghi âm, ghi hình tại phiên toà cần đảm bảo nguyên tắc xét xử công khai

Góp ý vào dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, các đại biểu tán thành việc cần thiết quản lý chặt chẽ việc ghi âm, ghi hình tại phiên toà, nhưng cũng cần phải đảm bảo nguyên tắc xét xử công khai.

Đại biểu cho rằng việc thông tin không đầy đủ, không chính xác diễn biến phiên toà, chỉ thông tin các tình tiết nhằm định hướng dư luận là vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xét xử, công tác tuyên truyền pháp luật. Tán thành việc cần phải quản lý chặt chẽ việc ghi âm, ghi hình phiên toà, tuy nhiên cần phải rà soát, quy định cẩn trọng để phù hợp nguyên tắc xét xử công khai.

Đại biểu Phạm Văn Hoà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, quy định về thông tin đối với phiên toà trong Dự thảo luật đã thu hẹp hơn so với luật hiện hành, chưa thuận lợi cho tác nghiệp của báo chí trong phiên toà

Chánh án Toà án nhân dân tối cáo cho biết, Dự thảo Luật không điều chỉnh việc truyền thông của các cơ quan truyền thông về vụ án, chỉ điều chỉnh việc truyền thông trong phiên toà xét xử. Cần thiết phải điều chỉnh để đảm bảo quyền con người

 

Quang Anh -

Quang Sỹ -

Anh Đức