Quản lý, bảo vệ tài liệu lưu trữ đặc biệt là bảo vật quốc gia, di sản văn hóa

Cần có quy định trong quản lý, bảo vệ tài liệu lưu trữ đặc biệt là bảo vật quốc gia, di sản văn hóa. Đây là một trong những đề nghị được các Đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên thảo luận sáng nay 24/5.

Quan tâm đến tài liệu lưu trữ đặc biệt là bảo vật quốc gia như Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn được UNESSCO ghi danh vào danh mục di sản tư liệu thế giới. Đại biểu cho rằng quy định trong dự thảo luật lưu trữ sửa đổi và dự thảo Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) được trình tại kỳ họp lần này có những điểm còn mâu thuẫn như quy định khái niệm, giá trị của bản sao tài liệu lưu trữ…

Đại biểu cũng đề nghị rà soát các quy định về  tài liệu lưu trữ được công nhận là bảo vật quốc gia, di sản văn hóa tránh trùng lặp, đảm bảo thống nhất với các dự thảo luật có liên quan.

Bộ trường Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tiếp tục rà soát trong các quy định về tài liệu lưu trữ đặc biệt với tài liệu là di sản văn hóa; trình tự, thủ tục để công nhận tài liệu lưu trữ đặc biệt và trường hợp thuộc tài liệu lưu trữ đặc biệt nhưng được công nhận là di sản văn hóa và bảo vật quốc gia..

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Dương Dung -

Hoàng Hương