Phương án giải quyết chế độ cho lao động bị nợ BHXH

Liên quan đến việc hơn 200.000 lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết trước mắt đối với nhóm đối tượng này.

Theo đó, Bộ LĐ TB&XH đã cùng với BHXH Việt Nam, các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xác định được số lao động bị nợ đóng bảo hiểm này đều rơi vào các đơn vị doanh nghiệp đã phá sản, đang làm thủ tục phá sản hoặc giải thể. Bên cạnh đó là trường hợp bị nợ đóng BHXH ở các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, không có người đại diện theo pháp luật.

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trước mắt đối với các trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết ngay quyền lợi về BHXH. Nhóm đang tiếp tục tham gia ở các đơn vị mới thì ghi nhận quá trình đóng BHXH ở đơn vị cũ để khi chuyển sang đơn vị mới có phát sinh các quyền lợi sẽ được cộng nối thời gian đóng trước đó vào. Trường hợp những người lao động chưa đi làm ở đâu sẽ bảo lưu thời gian đóng trên sổ.  

Truyền hình Quốc hội Việt Nam